Om företaget

Vill ni fatta välgrundade beslut? Önskar ni locka till er fler kunder? Då kan Afutura hjälpa er.

Vad gör Afutura?

Afutura hjälper företag och organisationer att förstå vilka hot och möjligheter som döljer sig i världen utanför deras fyra väggar, och hur det påverkar deras verksamheter. Det hjälper dem att fatta bättre beslut.

Afutura hjälper dem även att använda dessa insikter i framtida strategier och marknadsplaner, för att få bättre resultat av sina investeringar. 

Verksamheten består av omvärldsanalys och -bevakning, trend- och idéspaning, samt därtill hörande rådgivning inom marknadsstrategier och marknadsföring.

Vad kännetecknar Afutura?

Engagemang, ärlighet och öppenhet. Afutura startades för att hjälpa de många företag och organisationer som gärna vill, men inte har tid att, hålla sig fullt uppdaterade om omvärlden, och göra det arbete som behövs med marknadsanalyser och strategiska utvärderingar. Trots att man vet hur viktigt det är.  

We are driven by values

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Line high touch client we need to have a Come to Jesus meeting with Phil about his attitude, so where the.

Super Efficient

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Deeply Committed

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.

Highly Skilled

Lorem ipsum dolor sit amet elit do, consectetur adipiscing, sed eiusmod tempor.