Som anställd såg jag hur viktigt det är att veta och förstå vad som händer i omvärlden, och vilken positiv inverkan det har på lönsamheten i verksamheten.

Omvärldsanalys och marknadsplaner är viktiga kuggstenar i arbetet för både små och stora företag. Det är ju först när man har en karta att följa, som man kan välja den bästa väg till målet.

Ulrika Linder, Afutura

Vad är Afuturas affärsidé?
Afutura hjälper företag och organisationer förstå de hot och möjligheter som döljer sig i omvärlden, och hur det påverkar dem. Det leder till en mer lönsam verksamhet.

Afutura hjälper dem även att använda kunskap från omvärldsanalyser för att skapa framgångsrika marknadsplaner och strategier, och därmed få bättre resultat av sina investeringar.

Verksamheten består av omvärldsanalys och -bevakning, trend- och idéspaning, samt därtill hörande rådgivning inom marknadsstrategier och marknadsföring.

Vad kännetecknar Afutura?
Engagemang, ärlighet och öppenhet. Afutura startades för att hjälpa de många företag och organisationer som gärna vill men inte alltid har tid att hålla sig uppdaterade om omvärlden, och göra det arbete som krävs med marknadsanalyser och strategiska utvärderingar.

Vem arbetar Afutura med?
Små och stora, lokala och internationella företag och organisationer är lika välkomna.

Vad betyder Afutura?

Företagsnamnet är förankrat i futur, eftersom företag och organisationer behöver rikta sin blick rakt in i framtiden. Med en idé om hur den kommer att te sig, fattar man lönsammare beslut.

Företagsnamnet är registrerat hos Patent- och Registreringsverket.

Vem är Afuturas grundare?
Ulrika Linder har arbetat med marknadsanalys och strategisk marknadsföring på internationella företag som Kimberly-Clark Europe och Ferrero. I bagaget har hon även en internationell civilekonomexamen på magisternivå från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon har en bred geografisk bakgrund, då hon arbetat i både England och Nederländerna och studerat i ett flertal länder. Hon har också arbetat som ansvarig för marknadsföring i hela Norden.

Till Afuturas tjänster inom omvärldsanalys och marknadsplaner.

upp