smartphone-590105Vad betyder ”omvärld”?
I omvärlden finns dina konkurrenter, din marknad, dina kunder, och de trender och tendenser de alla styrs av i sina beslut. Dessa trender och beslut påverkar i sin tur din verksamhet. Begreppet ”omvärld” innefattar allt det som finns runt omkring oss, utanför företagets eller organisationens fyra väggar.

Vad är omvärldsbevakning?
Omvärldsbevakning innebär att kontinuerligt och strukturerat hålla sig uppdaterad om det i omvärlden som är extra viktigt för ens egen verksamhet, även på ett mer generellt plan.

Vad gör dina konkurrenter idag och vad planerar de göra i framtiden? Känner du till vilka trender som råder på din marknad och som kan förändra förutsättningarna för din verksamhet?

Vem hade till exempel för en del år sedan trott att datorföretaget Apple skulle lansera en mobiltelefon och vända upp och ner på hela marknaden?
När du har kunskap om omvärlden, är du bättre rustad för att fatta rätt beslut och handskas med oförutsedda händelser, stora som små
.

Vad är omvärldsanalys?
I omvärldsanalys används information om och från omvärlden för att konkret analysera hur det som sker påverkar ens egen verksamhet. Hur kan det som händer just nu påverka dig, och dina konkurrenter? Vilka möjligheter och hot står du inför?

En omvärldsanalys kan också ha en mer allmän och generell inriktning.

Varför behöver jag bevaka omvärlden?
För att omvärlden påverkar din verksamhet varje dag. I form av det som händer på din marknad, hos dina konkurrenter och i samhället i stort. Det är oundvikligt. Vill du hantera det så bra som möjligt, och till och med göra det till en fördel? Då ger omvärldsanalysen dig koll på läget.

Du kan, med den kunskap omvärldsanalysen ger, lättare lägga upp hållbara planer för framtiden; du får lättare att göra dina kunder nöjda, dina anställda motiverade och din organisation framgångsrik. Idag har ingen av oss varken tid eller råd att köra fel, eller ens att ta omvägar, på vägen mot målet. Det kostar för mycket.

När behöver jag omvärldsanalys och omvärldsbevakning?
Omvärldsanalys behövs när du ska fatta beslut för din verksamhet. Till exempel när du funderar på att sälja dina produkter på en ny marknad. Det kan vara en ny stad, en ny landsända eller ett helt nytt land. Det gäller oavsett om du ska lansera en ny produkt, återlansera en existerande produkt, utöka produktionen, anställa fler medarbetare, ändra din marknadsföring, planera det kommande verksamhetsåret, …

Samhället förändras konstant. Den kunskap vi behöver förändras därmed också hela tiden. Omvärldsanalys håller den aktuell.

Till tjänster inom omvärldsanalys

upp