Afuturas tjänster inom omvärldsanalys och marknadsplanering anpassas alltid till uppdragsgivarens behov. Finns det du behöver inte med? Hör av dig för en förutsättningslös diskussion.

 

OMVÄRLDSANALYS

????????????????????????????????????

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys
Afutura bevakar och/eller analyserar det som är viktigt för dig, åt dig, antingen på ad-hoc-basis eller kontinuerligt. Vi bestämmer tillsammans omfattning och frekvens. Insikterna om vad som händer i omvärlden, och om så önskas en analys av hur det kan påverka dig, levereras i det format och på det sätt som passar just din verksamhet.

Uppdragen utförs utifrån ditt företags behov och önskemål. Det kan handla om konkurrenternas verksamhet, marknadens utveckling, de trender som råder, samhällets utveckling i stort, och mycket mer.

Tjänsten kan också fungera som ett komplement till ditt företags egen omvärldsbevakning.

Hitta möjligheterna för Din verksamhet
Var finns luckorna på marknaden? Vad är det dina konkurrenter gör och inte gör? Åt vilket håll är marknaden på väg? Afutura hjälper dig att se möjligheterna för din verksamhet utan att för den skull ignorera hoten.

Analysakuten

När du har en specifik och avgränsad frågeställning och behöver en kortare snabbanalys, till exempel i akuta frågor inför arbete med strategier, eller som underlag för beslut och mötesdiskussioner. Analysen levereras inom 48 timmar.

Inspiration och nya idéer från omvärlden
Har du kört fast? Är det svårt att hitta nya idéer? Det är det för alla emellanåt. Afutura hjälper dig att hitta inspiration och idéer runt omkring dig, både lokalt och globalt. Ibland kan man spara tid och pengar genom att vidareutveckla en idé som redan finns. Du kan också få en ny och användbar idé av något som görs i en annan bransch.

Komplettera med strategisk rådgivning

En omvärldsanalys används som beslutsunderlag i olika frågor. Afutura kan hjälpa dig att använda resultaten av omvärldsanalysen i dina strategier. Ett bra komplement för att undvika att den nya kunskapen blir liggande på skrivbordet.

 

MARKNADSPLANERING

business-561388_1920Den röda tråden
Vi går igenom din marknadsföring och säkerställer att alla de olika aktiviteter du genomför sänder samma budskap till dina kunder, såväl existerande som potentiella. Det är lätt att haka på olika spännande marknadsaktiviteter och använda sig av varierande budskap för att verkligen nå sin målgrupp, men det är inte alltid så effektivt.

Vi ser tillsammans till att hitta den röda tråden för just din produkt eller ditt företag, en tråd att följa framöver och stämma av planerna mot.

Strategi vs Marknad

Marknadsför du dig på rätt sätt, så att du verkligen når din målgrupp? Afutura hjälper dig se över hur, var och när du marknadsför dig, så att din strategi är anpassad till de kunder du vill nå.

Den stora planen
För det lite mindre företaget som saknar en marknadsplan, och kanske inte har den tid som krävs för att ta ett ordentligt grepp om sin marknadsföring. En marknadsplan kräver eftertanke och en rejäl genomgång av verksamheten. Utan tydliga mål och idéer, är det lätt att välja fel riktning. Med en gedigen marknadsplan, har du ett rejält styrdokument som hjälper dig att nå dit du vill.

Idésprutan
Behöver du nya idéer för din marknadsföring eller produktutveckling? Afutura kan hjälpa dig att hitta inspiration och idéer runt omkring dig, både lokalt och globalt. Du behöver inte alltid uppfinna hjulet en andra gång. Ibland kan man spara tid och pengar genom att vidareutveckla en idé som redan finns. Du kan också få en ny idé av något som görs i en helt annan bransch.

Läs mer om omvärldsanalys och marknadsplanering.

 

ARBETSSÄTT

future marketing - KopiaVi diskuterar oss gemensamt fram till vilka områden som kräver bevakning, analys eller genomarbetning. Sedan genomför Afutura en analys av de områden som är relevanta för just dig och ditt företag; och presenterar resultaten.